Ngôn ngữ:
Vietnamese-VN繁體中文
Thứ sáu, 01/08/2014
Đăng nhập

 Lưu thông tin!| Quên mật khẩu?

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
Liên kết web

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy
Thứ năm, 24 Tháng 11 2011 03:39 Viết bởi Tạ Thị Oanh - Khoa Kinh tế PDF. In Email

                 Sau khoá tập huấn bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực do Sở nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức, các học viên đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức bổ ích về phương pháp dạy, học hỏi được những kinh nghiệm: tạo không khí lớp học; sử dụng trực quan hóa; phương tiện dạy học; cách neo chốt kiến thức; các hình thức kiểm tra đánh giá và cách lập kế hoạch bài giảng để phục vụ cho quá trình giảng dạy. Tại khoá  học các học viên được nghe giáo viên giảng mẫu, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, phân tích để hoàn thiện quy trình của từng phương pháp giảng. Đồng thời, các giáo viên còn  khuyễn khích các học viên soạn và thử giảng theo chủ đề đưa ra.

                 Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động. Phương pháp này kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với các phương pháp khác, đồng thời sử dụng các phương tiện dạy học hợp lý và có các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các phương pháp dạy học tích cực cơ bản bao gồm: Phương pháp thuyết trình; phỏng vấn nhanh; sàng lọc; lấy ý kiến ghi lên bảng; hỏi đáp; làm việc nhóm; tình huống; hỏi chuyên gia. Trong đó, phương pháp thuyết trình được xem là trọng tâm, các phương pháp khác hỗ trợ cho phương pháp thuyết trình trong giảng dạy. Sau đây, tôi xin giới thiệu các phương pháp giảng dạy tích cực đang được vận dụng tương đối phổ biến trong giảng dạy hiện nay:

1. Phương pháp thuyết trình hiệu quả, thực hiện qua 2 khâu:

* Khâu chuẩn bị thuyết trình:

- Xác định rõ chủ đề thuyết trình, thời gian thuyết trình;

- Xác định nội dung trọng tâm vấn đề cần thuyết trình;

- Chuẩn bị những thông tin liên quan như các ví dụ minh họa, những tài liệu, giáo trình;

- Chuẩn bị trực quan;

- Lựa chọn phương tiện giảng dạy.

* Khâu thực hiện thuyết trình:

- Bao quát lớp học;

- Ngôn ngữ trình bày phải chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và phải sử dụng ngữ điệu hợp lý;

- Thực hiện thuyết trình không quá 20 phút chiếm dưới 50% kiến thức trong một buổi giảng. Khi thực hiện thuyết trình phải chú ý đến giọng nói, cử chỉ và ánh mắt tới người học. Chú ý khoảng cách đứng của giáo viên với học sinh đủ để bao quát lớp;

- Thường kết hợp thuyết trình với phương pháp phỏng vấn nhanh;

- Sử dụng trực quan hợp lý;

- Sử dụng phương tiện hợp lý;

- Giáo viên chốt kiến thức.

2. Phương pháp phỏng vấn nhanh, thực hiện qua 3 bước:

          Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề và đặt câu hỏi.

          Bước 2: Giáo viên nghe trả lời của học sinh.

          Bước 3: Giáo viên chốt kiến thức.

3. Phương pháp sàng lọc, thực hiện qua 5 bước:

          Bước 1: Xác định chủ đề lớn.

          Bước 2: Đưa ra các thông tin liên quan đã được chuẩn bị sẵn.

          Bước 3: Học sinh lựa chọn hay sàng lọc thông tin.

          Bước 4: Giáo viên cùng học sinh phân tích thông tin.

          Bước 5: Giáo viên chốt kiến thức.

4. Phương pháp lấy ý kiến ghi lên bảng, thực hiện qua 6 bước:

         Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề - đặt câu hỏi.

          Bước 2: Học sinh suy nghĩ.

          Bước 3: Mời 2 học sinh ghi bảng.

          Bước 4: Lấy ý kiến học sinh.

          Bước 5: Giáo viên tổng hợp ý kiến.

         Bước 6: Giáo viên kết luận chủ đề.

5. Phương pháp hỏi đáp, thực hiện qua 4 bước:

          Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề - đặt câu hỏi.

          Bước 2: Học sinh suy nghĩ.

          Bước 3: Học sinh trả lời và trao đổi ý kiến.

          Bước 4: Giáo viên kết luận chủ đề.

6. Phương pháp làm việc nhóm, thực hiện qua 5 bước:

          Bước 1: Giáo viên nêu chủ đề thảo luận.

          Bước 2: Giao nhiệm vụ.

          Bước 3: Chia nhóm.

          Bước 4: Các nhóm làm việc.

          Bước 5: Đại diện nhóm trình bày kết quả.

          Bước 6: Giáo viên tổng kết chủ đề.

7. Phương pháp tình huống, thực hiện qua 4 bước:

          Bước 1: Giáo viên giới thiệu và giải thích tình huống.

          Bước 2: Học sinh suy nghĩ.

          Bước 3: Học sinh nêu các giải pháp giải quyết tình huống.

          Bước 4: Giáo viên tổng kết.

8. Quy trình thực hiện phương pháp hỏi chuyên gia, thực hiện qua 6 bước:

         Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề, đặt câu hỏi mở.

          Bước 2: Lấy các câu hỏi hiển thị lên bảng.

          Bước 3: Phân loại câu hỏi.

          Bước 4: Giới thiệu chuyên gia.

         Bước 5: Chuyên gia giải đáp câu hỏi.

          Bước 6: Giáo viên chốt chủ đề.

 

            Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực trong một giờ dạy một cách thích hợp sẽ đem lại hiệu quả mong muốn. Học sinh không chỉ hứng thú với tiết học, tiếp thu bài nhanh hơn mà còn có cơ hội thể hiện sự hiểu biết, khả năng tư duy, nói trước đám đông, phát triển kỹ năng... Đó là mục tiêu của dạy học hiện đại.