Ngôn ngữ:
Vietnamese-VN繁體中文
Thứ năm, 28/08/2014
Đăng nhập

 Lưu thông tin!| Quên mật khẩu?

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
Liên kết web

Bài tham luận tại Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai
Thứ sáu, 19 Tháng 12 2008 08:00 Viết bởi Phạm Ngọc Hoàng - Chủ tịch Công Đoàn trường PDF. In Email

 

Về “Hoạt động công đoàn với chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên” (CB, GV, NV).

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập ngày 02/5/2001, Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo nghề có nhiệm vụ chính là: Tổ chức đào tạo hệ THCN, TH kinh tế, tài chính, kỹ thuật. Liên kết đào tạo: Đại học tại chức các ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoại ngữ theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Bồi dưỡng ngắn hạn … Đặc biệt thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Lào Cai về 7 Chương trình công tác trọng tâm hướng về cơ sở và 29 Đề án của tỉnh trong đó Đề án đào tạo cán bộ cho cơ sở là nhiệm vụ quan trọng. Nhà trường đã xác định công tác đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà trường với phương châm  “Đào tạo những gì Lào Cai cần để tăng tốc và phát triển”. 

1. Để thực hiện phương châm này, chúng tôi đã tổ chức các phòng trào thi đua yêu nước sôi nổi, cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong CB, GV, NV. 

Thi đua thực chất là cuộc vận động quần chúng rộng rãi, đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu chung. Đối với tổ chức công đoàn, việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVC - LĐ là nhiệm vụ quan trọng và đã trở thành hoạt động truyền thống. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVC - LĐ và hoạt động công đoàn Viên chức nói chung và CĐ Nhà trường nói riêng, trong thời gian qua đã động viên đội ngũ CNVC - LĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng người CNVC - LĐ mới, phát triển toàn diện, có năng lực, có tri thức đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh Lào Cai. 

Đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến tận cơ sở và người lao động, đặc biệt nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khơi dậy được ý thức tự giác và sức sáng tạo của CB, GV, NV trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng xây dựng phong trào thi đua yêu nước của CB, GV, NV bảo đảm hài hòa 3 lợi ích "Lợi ích Nhà nước, lợi ích đơn vị và lợi ích của người lao động". Từ thực tiễn sinh động phong phú của phong trào thi đua mà lựa chọn được những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến xuất sắc nhất, động viên, cổ vũ, khen thưởng kịp thời, chính xác.

Tập trung bồi dưỡng nhân tố mới tạo động lực cho phong trào thi đua, trước hết là bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, nêu cao ý thức trách nhiệm, nhiệt tình và sự tận tụy, say mê nghề nghiệp, thực hiện công khai dân chủ, tạo môi trường để phát huy  tài  năng  sáng tạo, cống hiến, đồng thời thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác thi đua trong cơ chế mới, thu hút được đông đảo CB, GV, NV tham gia. Làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực phát triển của mỗi phòng, khoa mỗi tổ công đoàn trong Trường.

Bẩy năm qua, đội ngũ CB, GV, NV của Trường đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay CĐ Nhà trường có: Tổng số 104 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) là CB, GV, NV trong đó: Nữ có 67, nam 37, Thạc sỹ: 25, CĐ, ĐH: 69, TC: 04, đang học cao học: 14 (Trong đó 03 học CH tại Vân nam TQ), nghiên cứu sinh trong nước: 01, đăng ký đi nghiên cứu sinh ngoài nước: 03, với nhiều đoàn viên CĐ là nòng cốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có ý thức nghề nghiệp tốt.

Nhìn chung, đội ngũ CB, GV, NV - công đoàn viên chức Nhà trường có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chuẩn bị các điều kiện  nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai trước năm 2010.

Đội ngũ CB, GV, NV - công đoàn viên chức Nhà trường luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước, luôn yên tâm công tác, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường. Nguyện vọng của đội ngũ CB, GV, NV nhà trường là mong muốn có thu nhập cao, ổn định, đảm bảo cuộc sống, có điều kiện để bản thân và con cái được học tập và phát triển, đời sống tinh thần, vật chất ngày càng được nâng cao.

Hàng năm, BCH công đoàn Nhà trường đã tổ chức các phong trào thi đua yên nước trong CB, GV, NV và chỉ đạo các tổ công đoàn căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn của từng khoa, phòng, ban tham mưu cho cấp uỷ Đảng phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn bàn biện pháp xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước như: phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, phong trào “xanh, sạch, đẹp”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “an toàn giao thông” v.v… đến CB, GV, NV và học sinh trong toàn Trường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực của Tỉnh.

Hàng năm, 100% các tổ công đoàn đăng ký thi đua đạt tổ công đoàn vững mạnh, 90% CB, GV, NV đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện cải cách giáo dục, nhiều CB, GV, NV đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng phương pháp ra đề thi trắc nghiệm mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng dạy và học. Qua phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc, có  02 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp ngành, có …. đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có 01 giáo viên đạt giải ba hội thi giáo viên dạy giỏi các trường TH chuyên nghiệp toàn quốc, tập thể Nhà trường được  tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, được tặng bằng khen của Thủ  tướng Chính phủ , năm học 2006 – 2007 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Riêng tổ chức công đoàn hàng năm có trên 80% đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc, 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh, 15 đồng chí cán bộ, Đảng, chính quyền và công đoàn được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen,

2. Hoạt động Công đoàn với chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC – LĐ.

Là nội dung cơ bản thể hiện cụ thể chức năng bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC – LĐ.

Con người là một trong những yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất. Trong lao động, sản xuất và trong cuộc sống con người luôn có nhu cầu về lợi ích: Nhu cầu về lợi ích vật chất, nhu cầu về lợi ích tinh thần. Vì vậy mà hoạt động của công đoàn trong lĩnh vực chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách xã hội là một nội dung rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu về lợi ích vật chất, tinh thần, thể hiện cụ thể chức năng bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC - LĐ.

Công đoàn tham gia cùng với chuyên môn tìm mọi biện pháp để phát triển và mở rộng giảng dạy, dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm mới, đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định, có thu nhập  cho người LĐ

Tham gia với chuyên môn áp dụng, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng chế độ chính sách đối với từng người lao động trong các lĩnh vực về: tiền lương, các chế độ phụ cấp theo lương, tiền thưởng, chăm lo đến các sự nghiệp phúc lợi tập thể, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, chăm lo và thực hiện các chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước đối với  CNVC - LĐ .

Những nội dung trên là những nhu cầu rất thiết thực, là quyền và lợi ích cơ bản đối với từng công nhân lao động. Chăm lo và thực hiện tốt các lĩnh vực trên sẽ góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước, phát triển Ngành đồng thời thể hiện cụ thể chức năng bảo vệ lợi ích của CNVC - LĐ.

Trong quá trình thực hiện cần làm cho mọi người nhận thức đầy đủ những nội dung sau:

- Lợi ích cơ bản của người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính là sự đảm bảo cho lợi ích của CNVC - LĐ.

- Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuý là miếng cơm, manh áo mà còn là lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá tinh thần, lợi ích trước mắt hàng ngày, lợi ích lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước. Trong đó lợi ích trước mắt hàng ngày là động lực trực tiếp, còn lợi ích lâu dài là mục đích.

Trong bảy năm qua, Công đoàn Nhà trường đã chỉ đạo các Tổ công đoàn tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản, các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CB, GV, NV Nhà trường như Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ công tác giáo viên.

Các Tổ công đoàn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, GV, NV; tham gia quản lý, giám sát Nhà trường thực hiện các chế độ, chính sách đối với CB, GV, NV. Giám sát việc thực hiện Luật lao động, các chế độ, chính sách, quy định có liên quan đến đến quyền, nghĩa vụ của CB, GV, NV và tổ chức công đoàn; việc ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Qua việc giám sát cho thấy Nhà trường đều đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có lao động dôi dư thiếu việc làm, đối với lao động nữ luôn được Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cử đi học ĐT bồi dưỡng nâng cao trình độ CM nghiệp vụ, lý luận chính trị và đề bạt, bổ nhiệm đúng quy định .

BCH công đoàn Nhà trường đã chỉ đạo các Tổ công đoàn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan thông qua việc tổ chức Đại hội công đoàn công nhiệm kỳ III (2007-2010), Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm để CB, GV, NV tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác, các giải pháp hữu ích để thực hiện việc dạy và học đạt hiệu quả cao. Qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đã giúp Nhà trường xây dựng được Quy chế hoạt động của cơ quan phù hợp, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy được tinh thần làm chủ tập thể của CB, GV, NV; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; các chế độ, chính sách và quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB, GV, NV được đảm bảo. Nhà trường đã phát động CB, GV, NV trong Trường tích cực hưởng ứng thực hiện chế độ khoán kinh phí, đã góp phần tiết kiệm nhiều khoản chi trong sử dụng điện, nước, điện thoại và chi hoạt động thường xuyên khác nên hàng tháng đã hỗ trợ cho CB, GV, NV theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trong bẩy năm qua, 100% CB, GV, NV được nâng lương đúng thời hạn, 5% được nâng lương sớm, các Tổ công đoàn đã tham mưu và tổ chức cho CB, GV, NV của mình được nghỉ điều dưỡng đúng chế độ, được đi trao đổi học tập kinh nghiệm ở các trường bạn và ở các trường trong câu lạc bộ các Trường Kinh  tế - Kỹ thuật Việt Nam. Tổ chức thăm hỏi kịp thời gia đình các CB, GV, NV gặp khó khăn kịp thời.

Bài tham luận của chúng tôi góp tiếng nói nhỏ về Hoạt động công đoàn với chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC – LĐ nói chung và CB, GV, NV nhà trường nói riêng.